Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Dušan Stupar

Osnovne, master i doktorske studije završio je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Zaposlen je na Fakultetu za sport i psihologiju u zvanju Profesora. Oblasti njegovog interesovanja podudaraju se s predmetima na kojima je angažovan (Atletika, Metodika predškolskog fizičkog vaspitanja, Prikaz sportova i Letnje aktivnosti u prirodi). Rekreativno se bavi trčanjem, plivanjem, biciklizmom i pešačenjem. Stalni je član atletske reprezentacije Srbije za veterane u čijem timu je do sada osvojio 25 medalja na balkanskim prvenstvima. Njegov moto je: „Dok se krećeš, znači postojiš“.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)