Fakultet za sport i psihologiju

MA Valentina Đorić

Student je završne godine Doktorskih studija anglistike (oblast lingvistike) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija za najbolje studente tokom studiranja. Učestvovala je na lingvističkim konferencijama, letnjim školama lingvistike, a član je i udruženja lingvista NSLing. Objavila je nekoliko radova iz oblasti generativne sintakse u naučnim časopisima, poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa različitim uzrasnim grupama i nivoima znanja. Pohađala je i brojne obuke i seminare iz oblasti metodike nastave. Oblast naučnog interesovanja: generativna sintaksa, usvajanje jezika, poslovni engleski i formalna semantika.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)