Fakultet za sport i psihologiju

MSc Ognjen Janić

Ognjen Janić je doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Tokom osnovnih i master akademskih studija opredelio se za klinički modul i dva puta je bio stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. 

U žižu kritičko-teorijskog razmatranja i naučno-istraživačkog interesovanja stavlja oblast selfa, identiteta, mentalnog zdravlja, kao i različite oblike poverenja (npr. institucionalno, interpersonalno, epistemičko), a sa akcentom na socijalni, kulturni, istorijski i politički kontekst. Bavi se psihološkim tretmanom i savetovanjem osoba sa raznovrsnim problemima u domenu mentalnog zdravlja, a dodatno se usavršava pohađanjem edukacije iz transakciono-asimilativnog pristupa psihoterapiji.

U svom aktivističkom radu, fokus stavlja na teme destigmatizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama i transformacije brige o mentalnom zdravlju u pravcu deinstitucionalizacije, a pod okriljem Psihološkog centra za mentalno zdravlje u zajednici ‘MentalHub’.