Fakultet za sport i psihologiju

MSc Ognjen Janić

Ognjen Janić je doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i asistent na Fakultetu za sport i psihologiju – TIMS. Tokom osnovnih i master akademskih studija opredelio se za klinički modul i dva puta je bio stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja, dok je njegov master rad ušao u finalnu selekciju za najbolji master rad iz oblasti psihologije na nacionalnom nivou (Fondacija Katarina Marić, 2023). Aktuelno je angažovan na kursevima iz oblasti teorijske, kliničke i školske psihologije, kao i metodologije psiholoških istraživanja. U žižu kritičko-teorijskog razmatranja i naučno-istraživačkog interesovanja stavlja teme subjektivnosti, identiteta i mentalnog zdravlja, a sa akcentom na socio-kulturni, moralni, istorijski i politički kontekst. Učestvovao je na brojnim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i naučno-istraživačkim projektima. Bavi se psihološkim tretmanom i savetovanjem osoba sa raznovrsnim problemima u domenu mentalnog zdravlja (Psihološki centar i savetovalište „Razvoj“), a dodatno se usavršava pohađanjem edukacije iz transakciono-asimilativnog pristupa psihoterapiji (Psihološki centar SELF). U svom aktivističkom radu, fokus stavlja na teme destigmatizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama i transformacije brige o mentalnom zdravlju u pravcu deinstitucionalizacije (Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“). Ima iskustvo moderiranja tribina i okruglih stolova, projektne koordinacije, kao i vođenja radionica.