Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Goran Tomka

Docent je na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada i gostujući predavač na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i na Institutu za komunikacije Univerziteta Lion 2 u Francuskoj. U svojim istraživanjima bavi se studijama publike, novim medijima, kulturnom politikom i kulturnom raznolikošću. Koautor je Strategije razvoja kulture grada Novog Sada i koncepta aplikacije za Novi Sad Evropsku prestonicu kulture. Osim istraživačkog poziva aktivno učestvuje kao predavač na radionicama, seminarima i predavanjima iz oblasti kulturnih politika i menadžmenta u kulturi (u Grčkoj, Libanu, Francuskoj, Austriji, Španiji, Sloveniji i Srbiji). Član je upravnog odbora Evropske asocijacije istraživača u kulturi.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)