Fakultet za sport i psihologiju

Doc.dr Ranko Rajović

Ranko Rajović specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Predaje na Fakultetu za sport i turizam TIMS u Novom Sadu. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač i prvi predsednik Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012), a  2015. godine dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu. Autor je NTC Programa, koji predstavlja primenu neuronauka u obrazovanju i koji se primenjuje u preko 20 država Evrope.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)