Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Tomislav Stantić

Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Subotici, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz oblasti radiologije u Novom Sadu.

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je magistrirao, a na Medicinskom fakultetu u Beogradu doktorirao na temu  „Značaj osiguranja i kontrole kvaliteta u dijagnostičkoj i skrining mamografiji”.

2004. godine osnovao  je u Subotici privatnu radiološku ordinaciju „Dijagnostički centar Subotica”. 

2007-2010.  Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije. 

2010-2012.  Potpredsednik Vlade Vojvodine.

2014-2018.  Predsednik Lekarske komore Vojvodine.

Od oktobra 2018. godine angažovan je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, u zvanju docenta.