Fakultet za sport i psihologiju

Dragana Brdarić Leka

Diplomirani psiholog master sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom na temu psihološke rezilijentnosti, pozitivnih očekivanja, zadovoljstva životom, subjektivnog blagostanja, te promene u kontekstu psihoterapije, kao i u oblasti zdravstvenog ponašanja. Edukovana iz transakciono-analitičkog i integrativnog pristupa u psihoterapiji, kao i iz racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije. Poseduje petnaestogodišnje iskustvo u oblasti psihološko-savetodavnog rada. Kao saradnik u nastavi u Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu je stekla iskustvo u edukativnom radu. Autor i voditelj brojnih projekata namenjenih psihološkom osnaživanju.