Fakultet za sport i psihologiju

MSc Ivana Aleksic

Diplomirani pedagog master. Doktorand je na Odseku za pedagogiju, Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu, gde je završila osnovne i master studije 2014. godine. Aktivno se bavi istraživanjem u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija u procesu učenja i nastave, društvenih mreža u obrazovanju, razvojem kompetencija nastavnika u digitalnom dobu. Iskustvo u edukativnom radu sa studentima stekla je kao saradnik u nastavi na Filozofskom Fakultetu.