Fakultet za sport i psihologiju

MSc Dragan Grujičić

Dragan Grujičić je rođen 1979. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Osnovne i master studije je završio na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno je student doktorskih studija na Fakultetu za sport i turizam Univeziteta Edukons. Trenirao je sportsku gimnastiku, džudo, plivanje i odbojku.

Na Fakultetu za sport i turizam je angažovan u zvanju asistenta na predmetima: Individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 2 (Vežbe na spravama i tlu), Kineziterapija, Metodika fizičkog vaspitanja i Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1 (Odbojka).

Rekreativno se bavi Krav Magom i plivanjem.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)