Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Biljana Vitošević

Završila osnovne i magistarske studije na odseku Biologije na PMF u Prištini, a doktorirala na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu iz oblasti fiziologije. Oblasti istraživanja su joj eksperimentalna fiziologija, genetika, biologija i primenjena biologija vežbanja. Član je Udruženja za medicinu sporta Srbije. Autor je i koautor u oko šezdeset naučnih radova, učesnik u jednom domaćem i jednom međunarodnom TEMPUS projektu.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)