Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Romana Romanov

Završila je osnovne studije na Fakutetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Postdiplomske studije završila je na Univerzitetu Novog Sada – ACIMSI i magistrirala na smeru Sportska medicina sa kineziterapijom. Doktorirala je u oblasti sporta na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu. Kondicioni trener je nacionalnog stonoteniskog tima za osobe sa invaliditetom i međunarodni klasifikator za stonotenisere sa invaliditetom. Predavač je na seminarima za klasifikatora koje delegira Internacionalna stonoteniska federacija – parastonoteniski komitet (International Table Tennis Federation – Para Table Tennis Committee).

 

Tabela 9.1. Nastavnik Romanov Romana (PDF)