Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Zdravko Vitošević

Završio je osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, a magistarske, doktorske studije i specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naučna oblast mu je anatomija, a uža naučna oblast neuroanatomija. Član je Srpskog anatomskog društva, Lekarske komore Srbije, Sekcije za kliničku i primenjenu anatomiju SLD-a, autor je i koautor u oko osamdeset naučnih radova, učesnik i rukovodilac više domaćih i međunarodnih projekata, autor više monografija, udžbenika i priručnika. Dobitnik je više priznanja, između kojih je i Aprilska nagrada grada Beograda za medicinu i nagrada Braće Karić za naučni istraživački rad.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)