Fakultet za sport i psihologiju

Urbani ekoturizam kao sredstvo održivog razvoja gradova

Rad doc. dr Vasa Jegdića i MSc Srđana Miloševića prezentovan na Eko-konferenciji u Novom Sadu 2011. godine.

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na objektivne mogućnosti i praktični značaj urbanog ekoturizma za održivi ekološki i socio-kulturni razvoj gradova. Poseban cilj predstavlja sagledavanje mogućnosti za razvoj urbanog ekoturizma u Novom Sadu. Predmet istraživanja obuhvata rasvetljavanje teorijskog koncepta i praktičnih aspekata razvoja ekoturizma u gradovima kao turističkim destinacijama, prikaz pozitivnih ostvarenja u svetu i identifikacija osnovnih resursa urbanog ekoturizma sa osvrtom na Novi Sad. Želja autora je da ovim radom podstakne aktivnosti na uspostavljanju lanca vrednosti urbanog ekoturizma u Novom Sadu i drugim gradovima Srbije.

Urbani ekoturizam kao sredstvo održivog razvoja gradova