Fakultet za sport i turizam

TIMS. Acta (2011) Vol 5 No2

Lepo je kada kraj jedne uspešne kalendarske godine obeleži i izlazak novog broja naučnog časopisa. Ovoga puta podjednako su zastupljeni radovi obe naučne oblasti koje…