Fakultet za sport i psihologiju

Doc. dr Nikolina Kuruzović

Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Beogradu iz oblasti Razvojne i Socijalne psihologije. Pohađala je četvorogodišnju edukaciju iz Integrativne art psihoterapije u Beogradu. Doktorirala je na temu interpersonalnih odnosa, uže naučne oblasti socijalna psihologija. Radno iskustvo je sticala na Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine i Domu zdravlja Novi Sad, kao i kroz samostalni psihoterapijski rad. U individualnom radu sa odraslima i decom, kao i kroz edukativne radionice stavlja akcenat na integraciju znanja iz psihoterapije, socijalne i razvojne psihologije.
Naučno-istraživački fokus interesovanja su joj teme iz psihologije interpersonalnih odnosa u različitim kontekstima života pojedinaca. Angažovana je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu u zvanju docenta.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)