Fakultet za sport i psihologiju

Doc. dr Violeta Petković

Violeta Petković doktorirala je 2014. godine na Univerzitetu u Novom Sadu pri Asocijaciji centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja iz interdisciplinarne oblasti pedagogija i sociologija. Zvanje naučnog saradnika iz oblasti društvenih nauka – pedagogija stiče 2017. godine na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Od 2004. godine angažovana je u Pedagoškom zavodu Vojvodine na mestu savetnice za stručno usavršavanje i napredovanje. Angažovana je i kao članica komisije za sticanje licenci za rad direktora osnovnih, srednjih škola i vrtića u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice.

Autorka i realizatorka je mnogih akreditovanih programa Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Oblasti njenog interesovanja su: interkulturalno obrazovanje, inkluzivna nastava, darovitost, vršnjačka podrška i profesionalno napredovanje.

Objavila je brojne naučne i stručne radove u zemlji i inostranstvu.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)