Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Milan Nešić

Oblast naučnog rada: menadžment, menadžement u sportu, borilački sportovi. Višedecenijsko sportsko iskustvo, posebno u oblasti karatea (kao takmičar, trener, rukovodilac i menadžer). Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u referentnim međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima. Autor 12 knjiga iz područja sporta i sportskog menadžmenta, od čega su tri univerzitetska udžbenika.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)