Fakultet za sport i turizam

TIMS Acta (2014) Vol 8 No 2

U novu akademsku godinu, ulazimo onako kako i priliči – ponovljeni! Novi broj našeg časopisa TIMS.Acta (Vol 8 No 2) je pred vama, ovoga puta…

TIMS Acta (2014) Vol 8 No 1

Pred vama je prvi broj časopisa TIMS Acta iz 2014. godine. Ovoga puta izlazimo nešto ranije, ali je to samo iz razloga velikog interesovanja autora…

TIMS Acta (2013) Vol 7 No 2

Nova 2014. godina je za Redakciju i naše autore dobro počela: osim velikog interesovanja autora iz čitavog regiona za objavljivanje u našem časopisu, na Sv….

TIMS. Acta (2013) Vol 7 No 1

Uvažavajući ideje, ciljeve i rezultate prethodnog Uredništva, novi uređivački tim časopisa TIMS. Acta nastavlja da radi na većoj vidljivosti i otvorenosti časopisa. U tom smislu…

TIMS. Acta (2012) Vol 6 No 2

Uvažavajući ideje, ciljeve i rezultate prethodnog Uredništva, novi uređivački tim časopisa TIMS. Acta nastavlja da radi na većoj vidljivosti i otvorenosti časopisa. U tom smislu…

Tims.Acta (2012) Vol 6 No1

Naučni časopis Tims.Acta ostaje dosledan moralnim, etičkim i naučno-stručnim normama koje je postavio pre šest godina. Aktuelnost je jedan od kriterijuma koji obavezuje, ali i…

TIMS. Acta (2011) Vol 5 No2

Lepo je kada kraj jedne uspešne kalendarske godine obeleži i izlazak novog broja naučnog časopisa. Ovoga puta podjednako su zastupljeni radovi obe naučne oblasti koje…