Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Iva Škrbić

Angažovana je kao predavač na predmetima Osnovi ekonomije, Preduzetništvo, Porodični biznis, Kreiranje i razvoj usluga, Ruralni razvoj i Ruralni turizam. Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansije i računovodstvo, master studije na Fakultetu za sport i turizam, a doktorsku tezu odbranila je na Fakultetu poslovne ekonomije. Autor je i koautor većeg broja naučnih radova i poglavlja u monografijama. Učestvovala je u više naučniih i razvojnih projekata iz oblasti turizma. Pre radnog angažovanja na Fakultetu za sport i turizam radila je u AIK banci, zatim u Telvent DMS grupi u sektoru finansija i računovodstva, kao i u organizaciji Exit festivala na poslovima komercijalnih sponzorstava.