Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Jelena Sokić

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a specifična znanja u naučno-istraživačkom radu stekla kroz rad u kliničkom istraživačkom timu, Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju Univerziteta u Novom Sadu i Laboratoriji za psihopatologiju i afektivne neuronauke Univerziteta u Gentu. Pored višegodišnjeg iskustva u kreiranju i vođenju edukativnih radionica i treninga u oblasti mentalnog zdravlja, iskustvo u psihološko-savetodavnom radu sticala je na Odeljenju za sumanute i shizofreniformne poremećaje, Kliničkog centra Vojvodine, kao i kroz različite vidove aktivizma u zajednici (u radu sa izbeglicama, marginalizovanim grupama i suicidalnim osobama). Zainteresovana je za istraživanja u oblasti eksperimentalne psihopatologije i sportske psihologije.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)