Fakultet za sport i psihologiju

Doc. dr Višnja Kisić

Istoričarka umetnosti (Filozofski fakultet u Beogradu i Univerzitet Kolumbija, Misuri, 2009.), master kulturne politike i menadžmenta (Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet Lion 2, 2010) i doktor nauka istorije umetnosti i upravljanja kulturnim nasleđem (Filozofski fakultet u Beogradu, 2015). Fokus njenog istraživanja i ekspertize su politike i političnost nasleđa, participativno upravljanje nasleđem, i pitanja interpretacije, disonantnosti i konfliktnosti nasleđa.

Saradnica je Centru za muzeologiju i heritologiju od 2010. a od 2014. predaje politike i menadžment nasleđa na UNESCO Master programu za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta Umetnosti u Beogradu, i gostujući je predavač Univerziteta Lion 2 (Francuska), Univerziteta Upsala (Švedska) i Univerziteta Hasan II (Maroko). Od 2011. je generalna sekretarka Evropa Nostre za Srbiju, najveće evropske mreže civilnog društva u oblasti nasleđa, gde je autorka i menadžerka brojnih projekata upravljanja i interpretacije nasleđa, kao i trener i konsultant u programima Balkanske muzejske mreže, Mreže za nasleđe Jugoistočne Evrope, ICOM-a Srbija, ICOM-a Rusija, Evropske baštinske asocijacije, Regionalnog saveta za saradnju, Evropa Nostre i drugih.  Radila je u kustoskim i edukativnim odeljenjima Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja Pegi Gugenhajm, Venecijanskog bijenala i Muzeja umetnosti i arheologije u Kolumbiji. Dobitnica je nagrade Narodnog muzeja 2009. i prestižne evropske nagrade za kulturnu politiku CPRA 2013. Detaljan CV: https://rs.linkedin.com/in/visnja-kisic

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)